wtorek, 2 lipca 2013

respect: Robert Mapplethorpe

"MAGIC" was a frequent term in Mapplethorpe's discourse, and we have no better word for stating what makes his photographs so remarkable.
Arthur C. Danto

"MAGIA" była częstym terminem w rozmowach o Mapplethorpe, a my nie mamy lepszego słowa dla stwierdzenia, co sprawia, że ​​jego fotografie są tak niezwykłe.
Arthur C. Danto
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz