poniedziałek, 1 lutego 2016

evoluti.ON


Za kilka tygodni stuknie trzy lata od kiedy to powstał blog Rascal Room.
W trzecie urodziny przestanie też funkcjonować.
Ewoluuje.
Blogowanie w wersji - co mam na sobie = monotonia, nuda.
Współtworzę projekty, które pochłaniają mój sen.
Moda w kontekście sztuki. Sztuka w kontekście mody.
Razem, osobno.
Dziś, przedsmak.
już.prawie.nie.Rascal
___

In a few weeks, will pass three years since when it a Rascal Room blog arose.
Into the third birthday blog also will stop functioning.
Evolving.
Blogging in the version - what I'm wearing = monotony, boredom.
I'm co-creation projects which are consuming my sleep.
Fashion in the context of art. Art in the context of fashion.
Together, separately.
... foretaste.
already.almost.not.Rascal


photos & retouch: Marcin Ziolko Photography
wardrobe & graphics: collection 'FLAWLESS 3D' by Edyta Jermacz


7 komentarzy: