czwartek, 14 stycznia 2016

gorączka // fever


dni ostatnich kilka mogę wyrzucić do kosza
gorączka
dreszcze
tępy umysł
jak nigdy doceniam to, że mając sprawne nogi, ręce, oczy i uszy
mogę / możesz
co?
to już zależy tylko od Ciebie / nas
pozdrawiam - dziś w innym wydźwięku
Rascal
dziś 37 klisz skojarzonych z gorączką
___

the last days I can throw away

fever
chills
dull mind
as never before I appreciate the fact that I have effective legs, hands, eyes and ears
I can / You can
what?
it depends only on You / us
greetings - now in a different tone
Rascal
today 37 photos associated with fever

ale już bardzo niedługo ☟☟☟
but ... very soon ☟☟☟


2 komentarze: